Kantar Programı v5.0

Piyasaki tüm endikatorlerle uyumludur.
(ERTEBAS, ESIT, BAYKON, TUNAYLAR, LEON vs.. )

Ana Sayfa
Dosya İndirme
Dökümanlar
Lisans Kontrol
Web Rapor Demo    
1. KANTAR PROGRAMININ KULLANIMI : Kantar programi çalıştırmadan BAGLAN.UDL dosyası ile bağlantının başarılı bir şekilde kurulu olması gerekir. BAGLAN.UDL ile detayli bilgi Ayarlama kısmında anlatılmıştır.  KANTAR.EXE ilk çalıştırıldığında sistem güvenlik kontrol geçer ve AKTIF olup olmadığı kontrol edilir. Yönetim ekranında tanımladığınız kullanıcılardan kimin kullanacağı sorulur. Aşağıya bakınız.

Kullanıcı kodu yazan kısımda kullanıcı seçilir. Yönetim kısmında kullanıcı bilgilerinde YETKI yazan kısımda yer alan bilgi o kullanıcının aynı zamanda ŞİFRESİ kabul edilir.
Genel Kullanım : Program açılır açılmaz otomatik endikatöre bağlanır. (3) Cihaz gelen kilo bilgileri ekrana online olarak yazılır. Yönetim modülünden yapılan ayarları alarak açılan pencerede (1) Plakası, giriş ve çıkış tarih ve saati program tarafından sistemden alınır. Mal cinsi vs. tüm bilgiler girilir veya isteğe göre ihtiyaç duyulan şekilde girilir F2 ile veya Kaydet (7) tuşuyla kayıt altına alınır.İşlemde vazgeçmek için F3 veya Vazgeç (8) düğmesi kullanılır.
İlk kilo alındıktan sonra (2) sağ üst köşede bulunan listeye ekler.  (2) kısmda bulunan araçlar içinde araç seçilir.(4) Çıkış Yap düğmesi ile ikinci kilosu alınmak üzere seçilir. Şekilde kırmızı ok işaretleri ile gösterilmektedir. İlk kilo alındığında da araça (5) makbuz yazıcıdan verilebilir. (6) numara bulunan MENU seçenegiyle ilk kilosu alınan araçlar için işlem yapmada kullanılır.  Sil, Değiştirme, Raporlama, Excel aktarma, Sabit Araç çıkış işlemi vs gibi işlemler yapılır.
Sabit Araç Kaydı : Kayıt türü kısmında "N" normal araç girişi "S" sabit daralı araç kaydıdir. Araç sabit daralı araç kısmına alınır ve (6) MENU sabit araclara girilerek Tarih ve Saatler güncellenebilir. Ve bilgileri tekrar güncellenebilir kilosu düzenlenebilir. Ve silebilirsiniz. Sabit araçta bulunan araçı otomatik tanır ve çıkışını otomatik hazırlar. Plaka No kısmına (1) direkt plaka yazıldığında otomatik araçı getirir çıkış için hazırlar.Çıkış Yapılan (9) araçlar kısmına alırnır. Buradaki (12)  işlem MENU den bu kısımdaki tüm araçlar üzerinde işlem yapılır. Silme, Değiştirme, Raporlama, Araştırma, Excel Transfer vs gibi işlemler gerçekleştirilir. İstenen araça istendiği kadar (13)  makbuz verilir.(14) İstenen bilgiler girilerek açıkta bekleyen aktif kayıtlar üzerinde arama yapabilirsiniz. Aktif kayıtları yedeklemek için program içerisinde 2 method kullanılır bunlar
   1) Hesaplama yöntemi : Yönetim modülünden Kullanıcı ve Hesaplama sistemi kullanılacak işaretlendiyse (16) kısmına HESAP düğmesi gelir. Aktif olan kullanıcın tartmış ve hesabında bulunan ücretleri toplar yetkili kişiye makbuz karşılığında veya DEATYLI icmal ile teslimatını yapar açıkta kalan araçları işaretleyerek bir sonraki hesapta oları dikkate alarak hesaptan düşer. Sadece aktif kullanıcı üzerinde işlemler yapar. Her kullanıcı kendi hesabını kapatır.
  2) Yedekleme yöntemi : Yönetim mödülünden Kullanıcı kontrolu işaretli hesaplama sistemi işaretsiz ayarlandığında (16) kısmındaki gibi orası boş gelir. (12) kısmındaki MENU seçeneği içinde YEDEKLE seçeneği aktif olarak çıkar biriken araçlarımızı arşivlemek ve istiğimiz zaman tüm kayıtlara bakamıza olanak sağlayarak verilerinizi bu kısımdan alıp (15)  kısıma taşır. Buradan istendiği gibi araştırma, makbuz verme rapor alma gibi işlemler yapılabilir.


Arama Teknikleri :
Hangi kısımda arama yapılacaksa o kısımda sıralama başlıklar tıklanarak yapılır. Arada kalan beyaz kısım oraya getirilip aranan klavyeden girilmeye başlanır.  Eğer kayıt varsa üzerine konumlanır. Yoksa en yakınına konumlanır. Şekildeki gibi..
Dosya İşlemleri : Buradaki tüm ekran kullanımları aynı şekilde olup program içerisinde kullanılmak üzere Ücret, Mal Cins, Firma İsimleleri, Gel , Gittiği vs gibi yerler için tanımların yapıldığı yerdir. Burada geçen tüm isimleri program içerisinde değiştirilebilir.

Masraf Girişi : Kantarda çalışan personelin yapmış olduğu masrafları unutmamak amacıyla tasarlanmış kısımdır. Ücretli tartım yapan kantarlarda ise bu kullanıcı hesabından otomatik düşülür. Diğer koşullarda bilgi amaclı kullanılır.
 


Yedekler :
İşi bitmiş ve yedeklenmiş tüm bilgileri raporlayabilir makbuz alabilirsiniz.
Kullanıcı Bilgi Formu : Aktif olan kullanıcının yaptığı tüm işlemleri sayısal olarak gösterir.
Kullanıcı Değiştir : Aktif olan kullanıcının hesabını kapatır ve yeni giriş yapan kullanıcının hesabını açar.
Değişen Araçlar : Kullanıcı tarafından üzerinde oynama yapılan tüm kayıtları hangi bölümde olursa olsun orjinali ile birlikte saklar istendiği zaman görüntüler. Hesap kapantığı zaman bu kısımda otomatik boşaltılır.
Silinen Araçlar : Kullanıcı tarafından silinen tüm kayıtları gösterir. Hesap kapatıldığı zaman otomatik silinir.
 
Haberleşme Ayarları : Firma Bilgilerinden ayarlanan cihazın hangi portan ve hızının ayarlanığı kısımdır. Program tarafından içerisinde kayıtlı olan tüm cihazların haberleşme bilgileri girilmiştir. Bu bilgileri hafızasında tutar ve bir daha değişene kadar size sormaz.
Firma Bilet Bilgileri : Bu kısım AYARLAR kısmında anlatılmıştır. Burada makbuz üzerinde çıkmasını istediğiniz firmanıza ait bilgiler girilir. Kullanmakta olduğunuz Endikatör seçilir. Ortak makbuz numarası verildiği yerdir. Makbuz Dizaynın siz kendinize göre ayar yapmak isterseniz. Kilo sıralanması, Başka kantarın netten düşülmesi gibi ayarların yapıldığı yerdir.
Başlık Düzenleme : Program içerisinde geçen tüm mesaj ve yazıları değiştirebilir istediğiniz şekle koyabilirsiniz. Yada ekrandan veya yazıcıdan kaldırabilirsiniz.
Makbuz Özellikleri : Makbuz dizayn dışında kullanım için tasarlanmıştır. Burada yazıcı geri çekme metodu tüm özellikler için geçerlidir. Alt, Üstten yazıcıdan çıkan başlık kısımlarının Maximum değeri ile sınırlamak için kullanılır.

Program Dilini Ayarla : Bu kısım program içinden iptal edilmiştir.
Yazıcı Durumu Göster : Makbuz dizayn aktif ise program her açılışta mutlaka ayarları yakalayıp saklamak için Varsayılan olarak hep sormaya ayarlıdır.
 

İçeri Alma : XML formatında ve program içerisinde tanımlanan şekilde ise belirtilen XML dosyalarını içeri alırken o dosya içinde ne varsa boşaltılır XML içindeki bilgiler alınır.
Dışarı At : XML formatında program içerisindeki tüm bilgileri belirtilen klasör içine atar.
 

Giriş Makbuzu : Girişte ilk kilonun aldıktan sonra istenen makbuzu dizayn etmek için kullanılır.
Çıkış Makbuzu : Çıkışta kullanılan makbuzu dizayn etmek amacıyla kullanılır.
Yedekten Makbuz : Yedeklerden makbuz vermek ve dizayn etmek amacıyla kullanılır.
 

Burada eğer ŞİFRE AL seçeneği görülüyorsa program şuan DEMO olarak çalışmak olduğunu gösterir satın almak isterseniz eğer bu seçeneği seçerek ekrana gelen şifreyi bağlı olduğunuz kantar firmasından veya
 0 (535) 257 49 68 arayarak satın alabilirsiniz.

Ali Burhan GUL (Adana)

Gsm: +90 (535) 257 49 68 veya  (530) 328 19 19      aliburhan@yahoo.com